Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/platne/serwer14363/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460

Dłużnik

Prawa i obowiązki dłużnika w toku postępowaniu egzekucyjnym określa szczegółowo ustawa kodeks postępowania egzekucyjnego.

Dłużnik to podmiotem, przeciwko któremu toczy się egzekucja i na którym ciąży obowiązek spełnienia świadczenia określonego w tytule wykonawczym. W postępowaniu egzekucyjnym nie zachodzi równość stron Komornik sądowy – jako szczególnego rodzaju funkcjonariusz publiczny – został upoważniony przez Państwo do prowadzenia egzekucji sądowej w sprawach cywilnych i wyposażony w środki przymusu mające na celu realizacji tytułu wykonawczego. Z tego względu komornik jako funkcjonariusz publiczny korzysta ze szczególnej ochrony prawa karnego przejawiającej się w zaostrzeniu odpowiedzialności karnej sprawców czynów zakłócających realizację zadań publicznych i godzących w powagę urzędu reprezentowanego przez funkcjonariusza.

Komornik sądowy korzysta zatem ze szczególnej ochrony:

  • przed naruszeniem nietykalności cielesnej (art. 222 k.k.);
  • czynną napaścią (art. 223 k.k.);
  • wywieraniem wpływu na jego czynności urzędowe i zmuszaniem go do przedsięwzięcia lub zaniechania takiej czynności (art. 224 k.k.);
  • oraz przed znieważeniem (art. 226 k.k.).