Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/platne/serwer14363/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460

Obowiązki dłużnika

Spłaty zadłużenia
Po wszczęciu egzekucji dłużnik ma obowiązek spełnić świadczenie wraz z kosztami egzekucyjnymi. Po spłacie zadłużenia wraz z kosztami egzekucyjnymi tytuł wykonawczy pozostawia się w aktach opatrując go stosowną wzmianką o zakończeniu postępowania i wyegzekwowaniu całości należności.
Należność należy uiścić na rachunek bankowy:
BGŻ BNP Paribas S.A. 15 2030 0045 1110 0000 0425 4740 nie zapominając o podaniu sygnatury sprawy.

Znoszenia egzekucji sądowej

  • Dłużnik ma obowiązek współdziałania z komornikiem i nie utrudniania mu podejmowanych czynności. Utrudnianie bądź uniemożliwienie komornikowi wykonania tego obowiązku zagrożone jest odpowiedzialnością karną (art. 300-302 i kk).
  • Odpowiedzialnością karną zagrożone jest:
  • usuwanie składników mienia spod egzekucji;
  • ukrywanie składników mienia przed egzekucją;
  • zbywanie składników mienia zajętych albo zagrożonych zajęciem;
  • zniszczenie rzeczy do której kierowana jest egzekucja;
  • rzeczywiste lub pozorne obciążanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem.

Udzielania Komornikowi wyjaśnień
Dłużnik ma obowiązek udzielenia Komornikowi wyjaśnień w zakresie informacji mających znaczenie dla postępowania egzekucyjnego. Inne osoby nie będące stronami postępowania egzekucyjnego (tj. nie będące dłużnikiem ani wierzycielem) mają obowiązek udzielania Komornikowi informacji pod rygorem ukarania grzywną.

Informowanie komornika o zmianie miejsca pobytu.
Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny (art 763 § 3 kpc).
W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest komornikowi znany.