Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/platne/serwer14363/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460

Wybór komornika

Dla osoby lub podmiotu, który profesjonalnie nie zajmuje się działaniami związanymi z egzekucją komorniczą, znalezienie odpowiedniego i co najważniejsze skutecznego komornika może okazać się trudnym zadaniem.

Swego rodzaju ograniczenia określające zasady kierowania wniosku egzekucyjnego do komornika wprowadza art. 8 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji. Zgodnie z nim wierzyciel ma możliwość wybrania dowolnego komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Kwestię właściwości w tego rodzaju sprawach reguluje art. 921 kpc zgodnie z którym „§ 1. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.
§ 2. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jednakże z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą postępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpoczął egzekucję, o wszczęciu, a następnie o ukończeniu egzekucji zawiadomi komornika, do którego, stosownie do paragrafu poprzedzającego, mogłaby należeć egzekucja.” W przypadku prowadzenie egzekucji z nieruchomości właściwością kancelarii komornika Joanny Głowackiej jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia obejmującym dzielnice: Bałuty, Polesie i Śródmieście oraz gminy Andrespol, Brójce i Nowosolna.

Kierowanie wniosku do komornika właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu/zamieszkania dłużnika, może mieć praktyczne aspekty ułatwiające i przyśpieszające przeprowadzenie skutecznego postępowania egzekucyjnego. W wielu przypadkach dłużnik posiada zadłużenie w stosunku do kilku podmiotów i są przeciwko niemu prowadzone liczne postępowania. Możliwe jest więc, że komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika będzie posiadał wiedzę na temat jego majątku oraz skutecznych sposobów prowadzenia przeciwko niemu egzekucji na podstawie wcześniej wszczętych postępowań. Wybór komornika właściwego ze względu na miejsce pobytu dłużnika może mieć również wymierny aspekt finansowy dla wierzyciela. Komornika spoza rewiru może uzależnić wykonanie czynności terenowych, których głównym celem będzie odnalezienie wartościowych ruchomości dłużnika, od wniesienia przez wierzyciela określonej zaliczki. Czynności terenowe w przypadku wyboru komornika właściwego, przeprowadzane są bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez wierzyciela.

Podsumowując należy zauważyć, że wybór komornika właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu/zamieszkania dłużnika może przynieść wierzycielowi korzyści. Nie tylko przyśpieszyć przeprowadzenie skutecznego postępowania, ale również wpłynąć na wysokość kosztów poniesionych przez wierzyciela w związku z prowadzonym postępowaniem.