Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/platne/serwer14363/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460

Komornik Sądowy Łódź - Śródmieście

Skuteczne odzyskiwanie należności przez komornika zależy od kilku czynników. Będzie oczywiście znacznie łatwiejsze, kiedy dłużnik wyrazi chęć współpracy, ale często tak się nie dzieje. Wtedy skuteczność może zależeć od przyjętej strategii, kultury osobistej i zawodowej komornika, ale także od tego, jaką wiedzę ma już na temat zadłużonego.

Ograniczenia w procedurach

Przepisy jasno precyzują, jaki jest zakres obowiązków komornika. Określają też jego przywileje, ale w równie dokładny sposób mówią o przywilejach dłużnika. Nie jest to co prawda relacja symetryczna (i dobrze, bo wtedy należności można by od razu spisać na straty), ale postawa komornika sądowego nie jest bez znaczenia. Musi on, jeśli dłużnik nie ma adwokata, poinformować go o jego prawach, musi prowadzić egzekucję w określony sposób i zgodnie z właściwymi przepisami, nie zaszkodzi też, jeśli będzie robił to w sposób kulturalny. Można oczywiście uznać egzekucję komorniczą za rozwiązanie w pewnym sensie siłowe, ale to obraz kreowany głównie przez media. Emocje oczywiście będą się pojawiały, ale wystarczy ich nie zaogniać, żeby egzekucja kończyła się szybciej i lepszym wynikiem.

Strategia egzekucji

Komornik sądowy w zasadzie nie ma wielkiego pola manewru, jeśli chodzi o wybór sposobu egzekucji. Regulują to przepisy, natomiast konkretne działania kancelaria podejmuje na wniosek wierzyciela. Komornik jest tylko wykonawcą poleceń. To jednak nie znaczy, że każdy będzie działał tak samo. Można jednak powiedzieć, że strategia komornika sądowego zależy w dużej mierze od strategii wierzyciela. Pierwsze, co ten może zrobić, to albo zdecydować się na skorzystanie z usług kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, albo poszukiwanie innego komornika. Tu wprawdzie pojawiają się pewne ograniczenia, ale najczęściej to wierzyciel może dowolnie wybrać, kto będzie egzekwował jego należności.

Wybór skutecznej kancelarii z drugiego końca Polski może być kiepskim rozwiązaniem, ponieważ komornik sądowy często wie już o dłużniku więcej i ma większe możliwości ustalenia składu jego majątku. Tu więc trzeba być ostrożnym w ocenie skuteczności różnych kancelarii.

Czy komornik ma wpływ na dłużnika?

Postępowanie egzekucyjne nie ma form negocjacji. Etap ugodowy najwyraźniej już zakończył się niepowodzeniem. Komornikowi ponadto nie wolno udzielać porad żadnej ze stron. Wydawać więc by się mogło, że jego możliwości wpływania na przebieg postępowania są niewielkie. I faktycznie, są one ograniczone, ale nie są zerowe. To dłużnik ma obowiązek współpracy z komornikiem w takim zakresie, w jakim wymaga tego ten ostatni, jednak od postawy komornika zależy, jak szybko uda się do współpracy dłużnika nakłonić.

Na skuteczność komornika warto więc zwracać uwagę, ale jako reprezentanta swoich interesów warto wybrać takiego, który poza dużą skutecznością będzie też wyróżniał się przejrzystością działań. To ważne, ponieważ każdy błąd, jaki w czasie egzekucji popełni komornik, może zostać wykorzystany przez dłużnika do opóźnienia procedury.